top
logo


Modernizacja mikroanalizatorów EDS

 

 


Każdy mikroanalizator EDS może zostać zmodernizowany przez zastąpienie oryginalnej elektroniki i oprogramowania produktami nowej generacji. Modernizacja zapewnia szybsze osiąganie rezultatów, oraz poprawia stabilność pracy mikroanalizatora.  Daje też możliwość rejestrowania obrazów mikroskopowych ze zwiększoną rozdzielczością

 

Wymiana detektora SiLi chłodzonego ciekłym azotem na nowoczesny typu SDD zmniejsza koszty eksploatacji mikroanalizatora, oraz uwalnia operatora od obowiązku kilkukrotnego w tygodniu uzupełniania stanu LN2. Detektor SDD jest gotowy do pracy już po 30s od uruchomienia.

 

 

więcej informacji tel. 604 453 928 


 

 

bottom