top
logo


Pierwszy Jeol z działem FEG w Polsce

 


 

 

Pierwszy w Polsce skaningowy mikroskop elektronowy z emiterem polowym (FEG) JSM-7500F marki JEOL został zainstalowany przez naszą firmę Stem Service Sem w Instytucie Katalizy w Krakowie dnia 19 grudnia 2007r. Zdolność rozdzielcza tj. 0,5 nm stawia go w czołówce światowej, a zastosowane przystawek: wysokiej jakości detektory elektronów odbitych, przystawka transmisyjna i mikroanalizator firmy Oxford Instruments pozwalają na szerokie spektrum badań nie tylko katalizatorów.
Wzorcowo zaprojektowana infrastruktura i przychylność pani dyrektor prof. Ewy Serwickiej oraz kierownika pracowni pani dr Elżbiety Bielańskiej powodują, że miejsce to stało się centrum demonstracyjnym naszej firmy.

 

bottom