top
logo


Ostatnie instalacje PDF Drukuj Email

Ostatnie instalacje

 

JEOL JSM-6460LV + EDS + EBSD

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie


Zakład Mechaniki Doświadczalnej, profesor Zbigniew Kowalewski

Obszar zainteresowań m.in.: nowe metody badań materiałowych

 

 

 

JEOL JSM-6460LV + EDS + EBSD

 

AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej w Krakowie

 

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, dr inż. Sebastian Wroński

Obszar zainteresowań m.in.: szerokie spektrum badań materiałowych

 

 

JEOL JSM-840A + EDS

 

Politechnika Opolska, Katedra Inżynierii Materiałowej 

 

dr hab. inż. Joanna Małecka, prof. PO

Obszar zainteresowań m.in.: wysokotemperaturowe stopy tytanu

 

 

JEOL JSM-5900LV + EDS SDD

 

AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej w Krakowie

 

Kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego dr hab. Wiesław Marek Woch

Obszar zainteresowań m.in.: nanoobserwacje

 

 

 

JEOL JSM-840

 

DI4MAN Sp. z o.o. w Gdańsku

 

Prezes Zarządu mgr inż. Arkadiusz Ignaczak

Obszar zainteresowań m.in.:

opracowanie superkondensatora w oparciu

o kompozytowy materiał elektrodowy

 

JEOL JSM-6400 

 

Advanced Graphene Products Sp. z o.o. w Nowym Kisielinie

 

Prezes Zarządu Maciej Gałązka

Obszar zainteresowań m.in.:

produkcja grafenu wielkopowierzchniowego HSMG

 

 

 

 

 

JEOL JSM-840A LaB6

 

Instytut Nauk Geologicznych

PAN w Warszawie

Kierownik laboratorium:

dr Ryszard Orłowski

Obszar zainteresowań m.in.:

badania struktury i składu minerałów

 

 

 

 

 

 

 

 

JEOL JSM-5900

+ mikroanalizator EDS

 

SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. w Lublinie

Obszar zainteresowań m.in.:

Regeneracja megawatowych turbin energetycznych

 

 

 

JEOL JSM-820

+ mikroanalizator EDS

+ napylarka JEOL JEE-4X

 

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej

Dyrektor: dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK

Obszar zainteresowań m.in.:

Geokompozyty w zastosowaniach budowlanych

  

 

Mikroanalizator EDS

 

 

Zakład Radiospektroskopii i Fizyki Węgla

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dyrektor: dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof.UKW

Obszar zainteresowań m.in.:

Synteza polikrystalicznych warstw diamentowych  

 

bottom